ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลงทะเบียน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เมนู

เมนู (การแจ้งเตือน และตั้งค่า)

เมนูที่ 1 Dashboard

เมนูที่ 1 Dashboard

เมนูที่ 2 Meter

เมนูที่ 3 Chart

- Current (Amp) -

เมนูที่ 3 Chart

- Power factor (PF) -

เมนูที่ 3 Chart

- Hourly kwh -

เมนูที่ 3 Chart

- Daily kwh -

เมนูที่ 3 Chart

- Monthly kwh -

เมนูที่ 3 Chart

- Daily kwh : on-peak and off-peak time -

เมนูที่ 3 Chart

- Monthly kwh : on-peak and off-peak time -

เมนูที่ 3 Chart

- Power (kw) -

เมนูที่ 3 Chart

- Average 15 minutes Power Demand (kw) -

เมนูการแจ้งเตือน

เมนูการตั้งค่า My profile

เมนูการตั้งค่า My profile

- Edit profile -

วิธีเปิดใช้ Javascript

1. คลิกที่เมนูด้านขวาบนของจอ ปรากฎเมนูหลัก ให้คลิกที่การตั้งค่า (Setting)

2. ในส่วนของการตั้งค่าขั้นสูง (Advance) เลือกเมนูการตั้งค่าเว็บไซต์ (Site setting)

3. จากเมนูย่อย จะปรากฏ Javascript และมีข้อความด้านล่าง ถูกบล๊อก (Javascript , Blocked) ให้คลิกที่เมนูนี้

4. จะพบการตั้งค่า javascript แสดงสถานะ ถูกบล๊อก (Blocked) อยู่ ให้ตั้งค่าเป็นอนุญาต (Allowed)

5. เมื่อกลับมาสู่เมนูก่อนหน้า ให้ตรวจสอบว่า Javascript ถูกอนุญาต (Allowed) แล้ว

6. กลับมาสู่หน้าเว็บเพจ ให้ทำการ ปิดแล้วเปิดใหม่ หรือ Refresh เว็บเพจ จะสามารถดูข้อมูลได้

วิธีสร้างทางลัดในการเข้าถึงเว็บไซต์